Wierd Duk, verslaggever van De Telegraaf, en Rutger Groot Wassink, de fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam, debatteren over de vermeende kloof tussen Randstad en provincie. Ook de anti-FvD-demonstratie van 18 maart komt ter sprake.

De volgende vragen en stellingen komen aan bod:

‘Hoe groot is de kloof tussen Randstad en provincie?’

‘Als er al een kloof tussen Randstad en provincie is, dan komt dat door onevenredige vertegenwoordiging in de media.’

‘Soevereiniteit in eigen kring is noodzakelijk voor een duurzame harmonie tussen, onder andere, de Randstad en de provincie.’

Presentatie: Jurriaan Mulder

Like ons op Facebook: www.facebook.com/batavierenpodcast